Regulamin obiektu

Zapoznaj się z naszym regulaminem

Regulamin obiektu Willa Górska Dolina

1. Pokój wynajmowany jest na doby.
2. Zameldowanie w pokoju jest możliwe od godziny 16:00. Wykwaterowanie powinno nastąpić do godziny 11:00 ostatniego dnia pobytu.
3. Życzenie przedłużenia pobytu  poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość  powinien zgłosić u właściciela do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
4. Willa Górska Dolina uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych  miejsc.
5. Śniadania serwowane są w godzinach 8:00 – 10:00.
6. Obiadokolacje serwowane są w godzinach 16:00 – 18:30.
7. Napoje gorące: kawa (brak ekspresu), herbaty są udostępnione dla Gości w ramach śniadań.
8. Ogólnodostępny aneks kuchenny z czajnikiem, lodówką, płytą grzewczą oraz mikrofalą znajduje się na I piętrze.
9. Prosimy przed przyjazdem o zapoznanie się z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
10. Gość  nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
11. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku. Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania.
12. Zadatek nie podlega zwrotowi.
13. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
14. Goście zobowiązani są  dokonać meldunku  niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się ma obowiązek okazać aktualny dokument tożsamości z fotografią.
15. Niestawienie się Gościa w Willa Górska Dolina do godziny 9:00 rano dnia następnego (w dniu następującym po zadeklarowanym w rezerwacji terminie rozpoczęcia pobytu) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił właściciela (dla rezerwacji gwarantowanych zadatkiem).
16. Niestawienie się Gościa w terminie do godziny 18:00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (dla rezerwacji bez przedpłaty), jeżeli nie ustalono inaczej.
17. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji na temat pobytu Gościa zameldowanego w Willa Górska Dolina, jeśli nie wyrazi na to zgody.
18. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00 rano.
19. W obiekcie mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane. Do odwołania obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie obiektu osób niezakwaterowanych.
20. Gość powinien zawiadomić recepcję Ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
21. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
22. Zabrania się przestawiania mebli oraz sprzętów będących na wyposażeniu pokoi.
23. Właściciel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
24. Ośrodek umożliwia przechowanie sprzętu narciarskiego w przeznaczonym do tego pomieszczeniu ale NIE odpowiada za sprzęt.
25. W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza pokojowego Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów w wysokości 20 zł.
26. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
27. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego, w szczególności dotyczy to pokoi i łazienek. W przypadku naruszenia zakazu Gość zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł. Wywołanie nieuzasadnionego alarmu przeciwpożarowego lub innego, związanego z przybyciem straży pożarnej lub właściwych służb uprawnia Właściciela obiektu do dochodzenia od Gościa kary w wysokości 5.000 zł niezależnie od konieczności zwrotu wydatków związanych z wywołaniem nieuzasadnionego alarmu.
28. Willa Górska Dolina świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. Nie jesteśmy hotelem i nie podlegamy kategoryzacji. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich u właściciela, co umożliwi natychmiastową reakcję. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy,  że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu.
29. Willa Górska Dolina ma obowiązek zapewnić:

  • warunki pełnego, bezpiecznego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług
  • wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa
  • sprawną pod względem technicznym usługę. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Recepcja  dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

30. Willa Górska Dolina nie świadczy usługi sprzątania pokoi podczas pobytu. Każdy gość otrzyma jeden ręcznik na pobyt. Nie dajemy przyborów toaletowych.
31. Willa Górska Dolina nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
32. Parking przy Willa Górska Dolina jest niestrzeżony i wolny od opłat. Willa Górska Dolina nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy innego pojazdu należącego do Gościa.
33. W obiekcie zabronione jest:

  • wynoszenie żywności oraz zastawy stołowej poza teren stołówki
  • zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody właściciela)
  • chodzenie w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenie sprzętu sportowego do pokoi
  • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite. 

34. Na terenie Willa Górska Dolina należy sprzątać za swoimi zwierzętami.
35. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.
36. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt (konieczne zamówienia kuriera we własnym zakresie) na wskazany przez Gościa adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.
37. Letnia strefa wellness jest dostępna jedynie w okresie letnim (wakacje) od 9:00 do 20:00.
38. Podczas pobytu należy zapoznać się z regulaminem basenowym (czynnym tylko w wakacje) oraz regulaminem placu zabaw i kąciku zabaw.
39. Na życzenie Gości informacje związane z pobytem i podróżą udziela właściciel.
40. Hasło dostępu do bezprzewodowego Internetu: dolina3a .

Życzymy miłego, bezpiecznego pobytu!