Voucher podarunkowy

Podaruj wyjątkowy prezent

Nie masz pomysłu na prezent?

Podaruj bliskiej osobie voucher na pobyt w Willa Górska Dolina!

Sprawisz tym wielką radość. Będzie to najlepszy prezent!

Wybór należy do Państwa!

Oferujemy:

 • Nocleg w kameralnych pokojach z łazienkami, balkonami oraz telewizorami, oddającymi niepowtarzalną atmosferę spokoju i przytulności.
 • Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego
 • Obiadokolacje z deserem i kompotem
 • Kwiaty
 • Butelka szampana
 • Słodkości
 • W okresie wakacyjnym mały basen rekreacyjny z hydromasażem Letnią Strefę Wellness.
 • Ogólnodostępny aneks kuchenny z lodówką, płytą grzewczą , czajnikiem i mikrofalą, znajdujący się na I piętrze.
 • Ogólnodostępny grill gazowy oraz palenisko.
 • Dla najmłodszych zarówno atrakcje w wewnątrz (ping pong, piłkarzyki, kącik zabaw), jak i na zewnątrz (piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawka, trampolina).
 • Ogólnodostępny bezpłatny parking niestrzeżony dla wszystkich Gości.
 • Akceptujemy zwierzęta domowe za dodatkową opłatą.

Ważne informacje

Voucher wysyłamy natychmiast mailem print PDF w formacie A4 do wydruku.

Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. W przypadku częściowego wykorzystania wartości vouchera, pozostała kwota nie podlega zwrotowi. Voucher musi być zrealizowany podczas jednej wizyty w Willa Górska Dolina.
W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 693 475 898 lub email na adres: willagorskadolina@wp.pl
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

JAK KUPIĆ VOUCHER?

 • WYBIERZ OFERTĘ
 • DOPISZ DEDYKACJĘ
 • ZAPŁAĆ
 • ODBIERZ EMAIL Z VOUCHEREM
 • WYDRUKUJ I PODARUJ BLISKIEJ OSOBIE

Regulamin sprzedaży

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERÓW I WARUNKI OGÓLNE

Willa Górska Dolina oferuje dwie formy Voucherów.

 • Vouchery podarunkowe otrzymane w prezencie od Willa Górska Dolina
 • Vouchery sprzedażowe zakupione przez klientów, jako podarunkowe dla osób trzecich

1. Willa Górska Dolina zwany dalej wydawcą zobowiązuje się do przekazania lub sprzedania Vouchera Nabywcy (na miejscu w ośrodku, za pośrednictwem poczty elektronicznej) i do przyjmowania go do realizacji w Willa Górska Dolina, ul. Stasikówka 3a, 34-520 Poronin.
2. Vouchery wysyłane są pocztą mailową na email kupującego.
3. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera. Voucher wystawiany jest dopiero w momencie zaksięgowania środków na koncie Willa Górska Dolina, a następnie wysyłany pocztą mailową na email kupującego.
4. Voucher może być realizowany wyłącznie w Willa Górska Dolina po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji i potwierdzeniu jej e-mailowo przez dział rezerwacji.
5. Willa Górska Dolina zastrzega sobie możliwość odmowy dokonania rezerwacji w terminach specjalnych, długich weekendów, świąt i sylwestra.
6. Voucher może być zrealizowany w Willa Górska Dolina zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze na zakup towaru lub usługi.
7. Użytkownik posiadający Voucher i zakładający rezerwację w oparciu o niego musi przedstawić go w oryginale podczas meldunku w Willa Górska Dolina, po jego okazaniu uprawniony jest do otrzymania zamówionego towaru lub usługi. W przypadku nie posiadania oryginalnego Vouchera bądź Vouchera nieważnego, Wydawca ma prawo odmówić realizacji zamówionej usługi / towaru w oparciu o taki Voucher.
8. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
9. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
11. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do ośrodka z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
12. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy od daty zakupu Vouchera.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA
1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera na wybrany towar lub usługę w Willa Górska Dolina (tel. 693 475 898 e-mail: willagorskadolina@wp.pl).
2. Willa Górska Dolina przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności.
3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
4. Willa Górska Dolina ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy: a) upłynął termin ważności Vouchera, b) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
5. Użytkownikowi nie przysługują takie same prawa do oferowanych rabatów i promocji w Willa Górska Dolina jak każdemu klientowi nie będącemu Użytkownikiem Vouchera.

6. Rezerwacje dokonane w oparciu o voucher stają się ofertami bezzwrotnymi.

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW
1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje potwierdzenie zapłaty.
2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Willa Górska Dolina na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.
3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest potwierdzenie wpłaty wydane przy zakupie Vouchera.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Każdy użytkownik Vouchera zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich Regulaminów obowiązujących w ośrodku.
2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.willagorskadolina.pl oraz w Willa Górska Dolina. Ośrodek ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy oraz w ośrodku Willa Górska Dolina.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem sprzedaży Vouchera i jego realizacji, a ich niepodanie uniemożliwi dokonanie sprzedaży i realizacji Vouchera. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Vouchera oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
2. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu/wykonaniu przez okres 2 lat od dnia realizacji Vouchera tj. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach księgowych, przez okres wymagany przepisami prawa tzn. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
3. Nabywcy i/lub Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Nabywcy i/lub Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.
4. Nabywcy i/lub Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania Nabywcy i/lub Użytkownika danych, w zakresie, którym uprzednio Nabywcy i/lub Użytkownikowi wyraziła/-ił zgodę.
5. Administrator jest uprawniony do przetwarzania wyłącznie danych osobowych Nabywcy Vouchera. Administrator nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, osoby trzeciej (posiadacza Vouchera), na rzecz której Nabywca dokonał nabycia Vouchera, z uwagi na brak zgody osoby trzeciej i na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora.
6. Mając powyższe na uwadze nabycie Vouchera przez Nabywcę na rzecz osoby trzeciej, następuje wyłącznie w formie “na okaziciela”.
7. Administrator nie jest uprawniony do przesyłania/przekazywania Vouchera osobie trzeciej, na rzecz której Nabywca nabył Voucher.
8. W celu realizacji przysługujących Nabywca i/lub Użytkownik praw, związanych z przetwarzaniem Nabywcy i/lub Użytkownika danych osobowych, Nabywca i/lub Użytkownik może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod dedykowanym adresem e-mail: willagorskadolina@wp.pl